Services

Part of our services are: Designing construction and installation of various types of equipment for Heating Ventilation and Air Conditioning. Construction of refrigeration installations and chambers.

All services

Projects

All projects

How do we work?

01

Както всеки един процес, ние започваме с консултация на нашите клиенти и партньори.

02

Правим разчет на цялата техника, необходима за проекта и изготвяме оферта.

03

Организираме договорни отношения, подизпълнители и техника.

04

Доставяме и монтираме.

Clients