Цени

Етаж Обект Площ m2 Общи части m2 Обща площ m2 Статус
БЛОК А1 - вход 1
ет.1
А11
53.76
9.63
63.39
свободен
ет.2
А12
60.03
11.69
71.72
капариран
ет.3
А13
59.08
9.06
68.14
капариран
БЛОК А1 - вход 2
ет.1
А21
53.76
9.63
63.39
свободен
ет.2
А22
60.03
11.69
71.72
свободен
ет.3
А23
59.08
9.06
68.14
капариран
БЛОК А2 - вход 1
ет.1
А11
53.76
9.63
63.39
свободен
ет.2
А12
60.03
11.69
71.72
свободен
ет.3
А13
59.08
9.06
68.14
продаден
БЛОК А2 - вход 2
ет.1
А21
53.76
9.63
63.39
продаден
ет.2
А22
60.03
11.69
71.72
продаден
ет.3
А23
59.08
9.06
68.14
продаден
БЛОК В1 - вход 1
ет.1
-
-
-
-
продаден
ет.2
-
-
-
-
продаден
ет.3
-
-
-
-
продаден
БЛОК В1 - вход 2
ет.1
-
-
-
-
продаден
ет.2
-
-
-
-
продаден
ет.3
-
-
-
-
продаден
БЛОК В2 - вход 1
ет.1
-
-
-
-
продаден
ет.2
-
-
-
-
продаден
ет.3
-
-
-
-
продаден
БЛОК В2 - вход 2
ет.1
-
-
-
-
продаден
ет.2
-
-
-
-
продаден
ет.3
-
-
-
-
продаден
БЛОК С - вход 1
ет.1
А11
53.76
9.63
63.39
свободен
ет.2
А12
60.03
11.69
71.72
свободен
ет.3
А13
59.08
9.06
68.14
свободен
БЛОК С - вход 2
ет.1
А21
53.76
9.63
63.39
свободен
ет.2
А22
60.03
11.69
71.72
свободен
ет.3
А23
59.08
9.06
68.14
капариран
БЛОК С - вход 3
ет.1
А31
53.76
9.63
63.39
свободен
ет.2
А32
60.03
11.69
71.72
свободен
ет.3
А33
59.08
9.06
68.14
свободен

*Цените на апартаменти 11 и 12 от Блок А2 включват пълно кухненско оборудване и климатик.