За България:

Bulgaria in EU

Разположена в сърцето на Балканския полуостров, България се гордее със своята древна и богата история. Траки, елини, римляни, византийци, славяни и българи са обитавали тези земи, оставяйки след себе си паметници и обогатявайки съкровищницата на световната култура.

Население

България заема 111 000 км2 и има население от около 8 милиона. Столицата на България е София. Страната се разделя на две части от Стара планина и граници с Черно море на изток, Румъния на север, Турция и Гърция на юг и Сърбия и Черна гора и Македония на запад.

Климат

По-голямата част от България има континентален климат със студена зима и горещо лято. Като цяло, климатът е по-суров от този на други Европейски части на същата географска ширина и средните годишни температури са по-високи от тези на съседните страни.

Език

Официален език е българският, който се говори от около 90% от населението. Турският е езикът на най-голямата малцинствена група.

Образование

Около 99% процента от българското население е грамотно. Образованието е безплатно и задължително за деца от 6 до 16 години и около 85% от тази възрастова група ходят на училище. Образованието е разделено на няколко степени: начално – 4 години, основно – 4 години и средно – 4-5 години, в зависимост от вида училище. Около 30% от учениците продължават образованието си в колежи и университети.
 • Регион – Източна Европа
 • Население – 7 888 600 по данни от 2004 г.
 • Площ - 110,910 кв.км.
 • Столица - София
 • Климат – умерено континентален

Граници:

 • Румъния 608km
 • Гърция 494km
 • Сърбия и Черна гора 318km
 • Турция 240km
 • Македония 148km

Етническо разпределение на населението:

 • Българи 83.0%
 • Турци 9.0%
 • Роми 3.0%
 • Други 6.0%

История:

 • 681 – основаване на българската държава
 • 681-1018 – Първо българско царство
 • 1186-1396 – Второ българско царство
 • 1396-1878 – Отоманско владичество и освободително движение
 • 1878 – Освобождение и възстановяване на българската държава
 • 1878-1946 – Трето българско царство
 • след 1946 - Република България
 • Официален език: Български
 • Политическа система: Парламентарна република
 • Държавен глава: Георги Първанов
 • Административни области: София - град, Софийска област, Бургас, Варна, Пловдив, Русе, Хасково, Ловеч, Монтана, Сливен, Ямбол, Добрич, Силистра, Шумен, Габрово, Плевен, Видин, Враца, Велико Търново, Пазарджик, Смолян, Разград, Търговище, Благоевград, Перник, Кърджали, Кюстендил, Стара Загора
 • Национална валута: лев
 • Мерки и теглилки: метрична система

Конституция

Конституцията на Република България е приета през юли 1991 г. В нея са залегнали основните принципи на съвременния конституционализъм. Конституцията предвижда многопартийна парламентарна система и свободни избори, в които участват всички граждани на Република България с право на глас. След изборите най-голямата парламентарна група съставя правителство. За да се одобри правителството (Министерският съвет), както и за да се приемат обикновени законодателни актове, се изисква обикновено парламентарно мнозинство. Промени в Конституцията се приемат с парламентарно мнозинство от три четвърти.

Парламент

България е парламентарна република и основната власт в страната е законодателната. Парламентът (Народното събрание) упражнява законодателната власт, както и право на парламентарен контрол. Мандатът на Народното събрание е четири години. Народното събрание се състои от 240 депутати.

Президент

Президентът е държавен глава и се избира с преки избори веднъж на всеки пет години, за не повече от два мандата. Вицепрезидентът се избира по същото време, със същата бюлетина и при същите условия и процедура, както президента.

Икономиката през 2005 г.

 • Реален ръст на БВП (%) - 6,3
 • БВП (хил.лв.) 34 410 244
 • Износ (FOB) (USD) 7438.5
 • Внос (FOB) (USD) 9912.3
 • Търговски баланс (USD) -2 473.8